Internacionalistička Komunistička Grupa

I.K.G.

Englecki
Francuski
Španski
Arapski
Češki
Nemački
Grčki
Mađarski
Kurdski
Portugalski
Ruski
 Turski
Kineski
Talijanski
Srpsko-hrvatski
Švedski

Kontakt:

info [at] gci-icg [dot] org

Čitate

KOMUNIZAM

Diktatura proletarijata za ukidanje najamnog rada

Centralni organ Internacionalističke Komunističke Grupe (IKG) na srpsko-hrvatskom jeziku

Drugovi!

Ovaj magazin je delo ljudi čiji je maternji jezik srpsko-hrvatski. Svi tekstovi su prevodi tekstova većim delom objavljenih u magazinu "Communism", centralnom organu IKG na engleskom jeziku. Potpuno smo svesni da je prevodom ceo ovaj rad izgubio dosta toga od svoje originalne ideje. Na vama je da nam pomognete da ovaj magazin u buduće bude što bolji.

KOMUNIZAM No.1:

 • Protiv mita o demokratskim pravima i slobodama
 • Jugoslavija: Manifest protiv rata!
 • Ka sintezi naših stavova
 • Našim čitaocima

  Drugovi, magazin kao što je ovaj može u potpunosti postići svoj cilj organizovanja komunističke akcije samo ukoliko uz sebe ima aktivno učešće čitalaca i simpatizera. Ma kako doprineli radu - teoretski, kritički ili praktično - to će nam pomoći da iskujemo pravo revolucionarno orudje.

  Koristite ovaj materijal! On nije ničije privatno vlasništvo - on je deo nasledja akumuliranog iskustva naše klase. Klase koja se bori za uništenje rada za platu, a time i svih klas, svih eksploatacija. Odgovornost i izrada naših tekstova su rezultat kolektivne aktivnosti - zbog toga tekstovi nisu potpisani. Koristite ove tekstove, diskutujte o njima, umnožavajte ih...

  Ukoliko vas naši stavovi interesuju - ukoliko želite da diskutujete o njima ili da delate sa nama - kontaktirajte Internacionalističku Komunističku Grupu pismom na sledeću adresu (ne pišite ime grupe na koverti):

  BP 33 * Saint-Gilles (BRU) 3 * 1060 Bruxelles * Belgium

  Email: info [at] gci-icg [dot] org